Нормативні документи

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Ліцензії, свідоцтва, сертифікати

Стратегія розвитку ВПУ№7

Положення про роботу комісії по трудових спорах у ВПУ №7

Положення про вибіркові дисципліни у Вищому професійному училищі №7

Положення про академічну доброчесність у Вищому професійному училищі №7

Положення про організацію ОП

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Положення про складання та порядок ведення індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії у Вищому професійному училищі №7

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу фахової передвищої освіти Вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області