ЦМК "Зварювальне виробництво" Друк
Написав Ірина Кабаченко   

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: Не стояти на місці.

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

Новітній підхід до навчально-виробничого процесу як необхідна умова підготовки конкурентно спроможного на ринку праці кваліфікованого робітника.

 

 

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

Кабаченко Ірина Григорівна – викладач професійно-теоретичної підготовки (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).


СКЛАД ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

 1. Ричка Тарас Миколайович – викладач професійно-теоретичної підготовки (спеціаліст другої категорії)
 2. Артеменко Руслан Анатолійович – майстер в/н.
 3. Бабін Олександр Олексійович – майстер в/н.
 4. Дяченко Юрій Вікторович - майстер в/н.
 5. Котенко Дмитро Васильович – майстер в/н ІІ категорії.
 6. Мудрий Віктор Петрович – майстер в/н ІІ категорії.
 7. Сіора Станіслав Вікторович – майстер в/н.
 8. Шевельов Олександр Сергійович– майстер в/н.
 9. Шостак Леонід Григорович – майстер в/н ІІ категорії.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

1. Формування професійної компетентності майбутніх робітників.

2. Вироблення інноваційного стилю діяльності членів ЦМК.

3. Розроблення шляхів і засобів індивідуальної та диференційованої роботи з учнями під час освітнього процесу.

4. Вдосконалення форм і методів навчання.

5. Розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем перспективного педагогічного досвіду.

6. Залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес.

7. Збереження та розвиток творчого потенціалу учнів.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ:

1. Кабаченко Ірина Григорівна:

 • Оптимізація самостійної навчальної діяльності учнів в контексті реалізації компетентнісного підходу при викладанні предметів професійно-теоретичного циклу.

2. Ричка Тарас Миколайович:

 • Розвиток професійних компетенцій учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Артеменко Руслан Анатолійович:

 • Формування творчих комунікативних здібностей як шлях до професійного самовизначення учнів

4. Бабін Олександр Олексійович:

 • Формування технічно і технологічно грамотної й практично підготовленої особистості до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

5. Дяченко Юрій Вікторович:

 • Нові підходи до організації процесу засвоєння навчального матеріалу на уроці виробничого навчання. як засіб підвищення інтересу до навчання

6. Котенко Дмитро Васильович:

 • Використання сучасних освітніх технологій в умовах навчально-виробничого процесу як запорука професійної компетентності та конкурентоспроможності кваліфікованого робітника.

7. Мудрий Віктор Петрович:

 • Особистісно-орієнтований підхід до учнів під час інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями – запорука підготовки кваліфікованого робітника.

8. Сіора Станіслав Вікторович:

 • Формування інноваційної особистості, здатної до життєвої творчості та самореалізації у нових соціальних умовах на уроках виробничого навчання та в позаурочний час

9. Шевельов Олександр Сергійович:

 • Творче використання потенціалу обдарованих учнів на уроках виробничого навчання та в позаурочний час для підвищення їх інтересу до навчання.
10. Шостак Леонід Григорович:
 • Розвиток професійних компетенцій учнів на уроках виробничого навчання як основа успішного вирішення поставлених професійних завдань.
Останнє оновлення на Четвер, 24 жовтня 2019, 10:49