Конкурс «ЕкоСпектр» Друк
Написав Юлия Хайчіна   
Субота, 19 листопада 2016, 21:27

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «ЕкоСпектр»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регламентує статус і порядок проведення конкурсу «ЕкоСпектр» (далі – Конкурс), вимоги до конкурсних робіт, порядок участі та строки проведення Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться з метою:

  • активізації участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у навчальному закладі та вдома;
  • підвищення рівня інформованості учасників конкурсу в галузі енергозберігаючих технологій;
  • усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;
  • формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя;
  • надання можливості талановитим творчим людям з активною громадянською позицією, небайдужим до проблем довкілля висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми.

1.3. Конкурс сприятиме розвитку сфери соціальної творчості, морального і громадянського виховання та пропагування активного і здорового способу життя, популяризації інноваційної моделі поведінки екологічно дружнього споживання, свідомого та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. У Конкурсі мають право брати участь усі учні та педагогічні працівники Вищого професійного училища №7 м.Кременчука, які надали матеріали відповідно до умов Конкурсу та заповнили Анкету-заявку https://goo.gl/forms/RDvm7SwuAuWMdDf63.

2.2. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:

 • учні ВПУ №7;
 • педагогічні працівники ВПУ №7.

2.3. Для участі у Конкурсі необхідно підготувати роботу по обраній номінації:

 • інфографіка (плакат);
 • соціальна реклама;
 • карикатура;
 • соціальний відеоролик;
 • демотиватор;
 • екологічний ролик.

2.4. Участь у Конкурсі здійснюється на безоплатній основі.

2.5. Роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

2.6. При підготовці матеріалів конкурсанти повинні враховувати наступні умови:

 • кожна робота повинна містити логотип конкурсу;
 • робота, її зміст, сюжет, дія сценічних осіб і персонажів не повинні суперечити Закону України від 03.07.1996 р. № 270/96 «Про рекламу» (зі змінами);
 • текст матеріалів має бути стислим, лаконічним, оригінальним;
 • наявність емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо не повинно перевантажувати роботу.

2.7. Конкурсні роботи не повинні містити:

 • імен авторів, вказівки адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів, імен духовних вчителів і релігійних рухів, у тому числі релігійної символіки, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами, будь-яких форм згадок політичних партій, політичних гасел, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;
 • зображень: інтимних сцен, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин;
 • інформації в будь-якій формі, що принижує гідність людини;
 • категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю або частково).

У разі недотримання цієї умови робота відхиляється від подальшої участі в Конкурсі.

2.8. Подання Заявки на участь у Конкурсі відповідно до цього Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу та використання поданих матеріалів з метою просвітницької роботи та створення позитивного іміджу ВПУ №7.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

3.1. Кількість конкурсних робіт від одного учасника не обмежена!

3.2. Мова – українська.

3.3. До участі в Конкурсі допускаються подані в строк авторські роботи, форма яких відповідає затвердженим номінаціям Конкурсу згідно цього Положення.

3.4. Заявки на участь у Конкурсі та роботи подаються на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , друковані роботи подаються викладачу предмета «Основи енергоефективності» Хайчіній Юлії Миколаївні. Останній термін подачі заявок і матеріалів -  01.12.2016.

3.5. На конкурс приймаються лише авторські індивідуальні роботи.

3.6. До кожної конкурсної роботи оформлюється окрема Заявка на участь у Конкурсі.

3.7. Кожен макет або відеоролик повинен бути записаний окремим файлом, мати назву на англійській мові.

3.8. У конкурсній роботи не повинні міститися відомості про автора(ів).

3.9. Вимоги до робіт:

 • інфографіка (плакат); карикатура; соціальна реклама; демотиватор – формат А4, А3;
 • соціальний відеоролик – час не повинен перевищувати 60 с.;
 • екологічний ролик – час не повинен перевищувати 150 хв.

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Кожній роботі присвоюється номер учасника.

4.2. З метою проведення експертизи і оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців Конкурсу формується Головна конкурсна комісія.

4.2.1. Склад комісії формується на розсуд організатора Конкурсу але не менше 3 осіб. За рішенням комісії до оцінювання конкурсних робіт можуть залучаться незалежні експерти-фахівці. Залучені незалежні експерти мають право дорадчого голосу.

4.2.2 Кожен член комісії оцінює конкурсну роботу за 5-бальною системою, керуючись такими критеріями:

 • грамотність, ефективність використаних технік та технологій;
 • соціальна значущість, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;
 • точність та зрозумілість мови і стилю викладу.

4.3. Переможці визначаються на підставі проведеної членами комісії експертної оцінки представлених робіт за більшістю балів.

5ap>

5. НАГОРОДЖЕННЯ

5.1. За підсумками Конкурсу комісія присуджує переможцям I, II та III місця.

5.2. За рішенням комісії або пропозицією спонсора чи партнера Конкурсу може бути визначено переможця за спеціальною номінацією. Рішення про упровадження спеціальної номінації приймається комісією більшістю голосів.

5.3. Усі переможці Конкурсу незалежно від статусу та номінацій нагороджуються Дипломами із зазначенням призового місця.

5.4. Роботи переможців розміщуються на сайті ВПУ №7 та навчальному сайті «Енергозбереження та енергоефективність».

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Оргкомітет залишає за собою право:

 • використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях без виплати грошової винагороди автору, але з обов'язковим зазначенням імені автора (співавторів);
 • проведення соціальних рекламних кампаній на базі конкурсних робіт (електронного каталогу, Інтернет - ресурсів);
 • поширення кращого досвіду з використанням матеріалів Конкурсу;
 • репродукції конкурсних робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, а також у навчальних, методичних та інформаційних виданнях, для трансляції по телебаченню, радіо, розміщення в друкованих засобах масової інформації, на зовнішніх рекламних носіях та в мережі Інтернет.
Останнє оновлення на Четвер, 16 листопада 2017, 13:08