• Registration
Важкі підлітки. Що робити? PDF Друк e-mail
Написав Ольга Бурма   
Середа, 26 березня 2014, 14:21

Методи роботи практичного психолога з дітьми, схильними до девіантної поведінки

Девіантна поведінка (відхилена поведінка) — поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.

Фактори ризику девіантної поведінки:

1.Біологічні: наслідки спадковості, вплив природного середовища, порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму,вроджені психопатії, мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного враження головного мозку.

2.Психологічні: акцентуації характеру, інфантилізм, підвищений рівень тривожності, різноманітні реакції (емансипації, групування з друзями, відмови, компенсації, захоплення), задоволення почуття цікавості, потяг до самоствердження, потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації.

3.Соціально-економічні: зниження життєвого рівня населення, майнове розшарування суспільства, обмеження соціально схвалених способів заробітку, безробіття, доступність алкоголю та тютюну.

4.Соціально-педагогічні: зростання кількості сімей з конфліктними та асоціальними стилями виховання.

5.Соціально-культурні: зниження морально-етичного рівня населення, поширення кримінальної субкультури, руйнування духовних цінностей, наростання неформальних об'єднань, в яких домінує культ сили, пропаганда в засобах масової інформації насильницьких та безвідповідальних стереотипів поведінки.

Метою психологічної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки, є створення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку зазначеної категорії дітей, успішної їх соціалізації, подолання особистісних проблем і конфліктів з оточенням.

Психологічна робота здійснюється в таких напрямках:

1. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх – комплекс заходів, спрямованих на попередження, подолання або нейтралізацію чинників, що спричиняють девіантну поведінку дітей (лекції, бесіди, виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, спрямовані на підвищення психолого-педагогічної культури батьків і вчителів).

2. Психолого–просвітницька робота та робота, спрямована на розвиток особистості дитини (факультативні курси психології і валеології в навчальних закладах, психологічні тренінги, розвиваючі ігри, правова освіта дітей та підлітків).

3. Надання психологічних консультацій дітям з девіантною поведінкою, батькам, вчителям.

4. Психологічна корекція та реабілітація (індивідуальна та групова психотерапія, створення навколо дитини позитивного педагогічного оточення, налагодження сприятливої атмосфери у сім'ї).

Психологічна робота з девіантними підлітками може відбуватися у формі:

– профілактичної індивідуальної бесіди;

– інтерв’ю;

– діагностування;

– психологічного консультування;

– індивідуальної психотерапії;

– індивідуальної і групової психокорекції.

Дитина зростає в сім’ї, яка є одним з найважливіших факторів, який впливає на формування відхилень у поведінці дітей, тому робота психолога з питань профілактики і корекції цих відхилень повинна проводитися цілісно, комплексно як із самою дитиною, так і з її сім’єю.

Підлітки з девіантною направленістю мають багато вільного часу, до того ж нічим не заповненого. Тому дуже важливо дорослим (педагогам, батькам та ін.) організувати правильно і насичено дозвілля дитини. Відмінна особливість сфери дозвілля – це добровільний, залежно від інтересів і потреб дитини, вибір форм дозвільної діяльності.

Психологічна робота з батьками може проводитись в таких аспектах, як:

1. Інформаційно-просвітницька робота з метою профілактики дисгармонії сімейних відносин і порушень під час сімейного виховання.

2. Діагностична робота з метою виявлення типу сімейного виховання, установок батьків по відношенню до дітей і гармонічності сімейних відносин в цілому.

3. Комплексна психолого-корекційна робота з сім’єю з метою відновлення здорових взаємовідносин поміж її членами та корекції наявних відхилень у сімейному вихованні.

Розуміння сім’ї, спільна праця з усіма членами сім’ї дитини сприяють випрямленню поведінки у девіантного підлітка.

“Важкий” підліток в училищі створює масу незручностей як педагогічному колективу так і в групі. І дуже важливою для училища стає завдання вирішення проблеми організації ефективної роботи з питань профілактики і корекції девіантної поведінки дітей та підлітків: адже завжди легше чому-небудь запобігти, ніж виправити вже допущену помилку.

Виходячи з аналізу причин девіантної поведінки учнів і її проявів, можна зробити такі висновки :

1. Для ефективної діяльності навчального закладу з питань профілактики і корекції девіантної поведінки дітей та підлітків потрібен комплексний підхід до вирішення проблеми різних груп спеціалістів. На рівні училища це, в першу чергу, взаємодія класного керівника, соціального педагога, практичного психолога і лікаря.

2. Профілактична спрямованість повинна бути пріоритетною в роботі з підлітками.

3. Профілактична і корекційна робота може здійснюватися в наступних формах:

а) робота з сім’єю;

б) робота з групою підлітків;

в) індивідуальна робота.

4. Організацію роботи з питань профілактики і корекції девіантної поведінки доцільно здійснювати з урахуванням статевих відмінностей.

5. В цілях пріоритетного визначення профілактичного напряму роботи з підлітками з девіантною поведінкою необхідно здійснювати прогнозування поведінки учнів, яка має відхилення від норми (загальну, групову, індивідуальну).

 

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.