• Registration
Порядок і умови відбору та зарахування учнів училища для продовження навчання на третьому ступені навчання PDF Друк e-mail
Написав Вероніка Мазур   
Понеділок, 10 лютого 2014, 12:31

Відповідно до навчальних планів для підготовки фахівців за програмами вищого професійного училища навчання учнів проводиться по трьохступеневій системі навчання.

Під час навчання учнів на першому та другому ступенях майстри виробничого навчання, викладачі проводять спостереження за здібностями кожного учня, його роботою щодо вивчення матеріалів предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, оволодінням прийомами і методами роботи, здобуттям навичок з обраної професії.

Відповідно до п. 4.1. «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., з метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів на окремих етапах навчання, визначених навчальним планом, проводиться державна кваліфікаційна (поетапна) атестація, за наслідками якої учням присвоюється відповідна кваліфікація (розряд, клас, категорія). Державна кваліфікаційна комісія створюється наказом по училищу не пізніше ніж за 10 днів до початку її роботи під головуванням представника підприємства-замовника підготовки кваліфікованих робітників - керівника, професіоналу відповідної галузі виробництва чи сфери послуг, а заступником голови призначається директор або заступник директора з НВР ВПУ№7. До складу комісії входять старший майстер, викладачі предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, представники підприємств-замовників кадрів, а з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах, що перебувають під наглядом спеціальних державних органів, – представники відповідних організацій. У разі потреби можна створювати декілька комісій.

Результати державної кваліфікаційної (поетапної) атестації заносять до протоколу та залікової книжки учня. На основі результатів атестації комісія надає педагогічній раді свої пропозиції про переведення учнів на наступний курс, відрахування учнів та їх працевлаштування, зарахування на ІІІ ступінь навчання.

На третій ступінь ВПУ-7 м. Кременчука зараховуються учні, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту.

Навчальні групи теоретичної підготовки на третьому (вищому) ступені навчання комплектуються кількістю не менше 12 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах кількістю не менше 12 осіб, а на третьому (вищому) ступені – кількістю не менше 6 осіб.

Пропозиції про зарахування учнів на третій ступінь навчання вносяться майстрами виробничого навчання і класними керівниками груп, у яких навчалися учні, до комісії щодо вивчення питання про відбір учнів для навчання на третьому ступені.

Комісія створюється наказом директора училища, очолює її заступник директора з навчально-виробничої роботи. До складу комісії входять заступники директора з навчальної та навчально-виховної роботи, класні керівники і майстри виробничого навчання груп учнів, які претендують на зарахування, викладачі предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки, голова учнівської профспілки (за згодою).

Комісія розглядає:

  • підсумкові відомості оцінок за період навчання учнів на другому ступені ВПУ-7 (відомості мають надати класні керівники за підписом викладачів, які викладали предмети, майстрів виробничого навчання і класних керівників груп);
  • підсумки державної кваліфікаційної атестації;
  • заслуховує пропозиції майстрів виробничого навчання і класних керівників.

Рішення комісії оформляють протоколом за підписом її членів.

Голова комісії вносить пропозиції і надає протокол з рішенням комісії педагогічній раді училища.

Після прийняття рішення педагогічною радою зарахування учнів на навчання на третьому ступені ВПУ-7 оформляють наказом по училищу.

Зараховуються в першу чергу:

  • учні, які закінчили навчання на другому ступені ВПУ-7 і отримали диплом кваліфікованого робітника та/або атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою;
  • переможці та призери обласних і Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та фахових олімпіад.

Учні училища, які мали грубі порушення правил внутрішнього розпорядку училища, поведінки та обов’язків учнів для навчання на третьому ступені ВПУ-7 не зараховуються.

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                      В.Г. Мазур

Останнє оновлення на Субота, 25 квітня 2015, 10:28
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2017. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.