• Registration
Сценарій виховного заходу "Громадянство України" PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
Субота, 13 квітня 2013, 19:07

Сценарій виховного заходу "Громадянство України"

Очікувані результати:

Після цього заходу учні зможуть:

  • пояснювати, що таке громадянство України; визначати та характеризувати інститут громадянства в законодавстві України;
  • висловлювати власне ставлення до правового статусу людини та громадянина України.

Обладнання: кольорові картки з номерами для об'єднання у групи, ватман, зміст Закону України «Про громадянство України».

Основні поняття і терміни: апатриди, біпатриди, громадянин, громадянство, людина, особа без громадянства, особа з подвійним громадянством, підданство.

ХІД ЗАХОДУ

Міні-лекція

Інститут основ правового статусу, особи в системі конституційного права України посідає провідне місце. У розділі III Конституції «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» міститься . 48 статей. У нормах цього розділу в правовій формі розкривається основоположний принцип конституційного ладу України, згідно з яким права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Встановлення й забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Конституційні права та свободи — це не всі права й свободи, якими володіє людина, а тільки основні, фундаментальні. Майже всі демократичні конституції, що містять найповніший перелік прав і свобод, визна­ють, що за людиною й громадянином залишаються й інші права та свободи. Це цілком слушно та обґрунтовано, оскільки, перелічивши всі можливі права людини та громадянина, держава тим самим обмежила їх. У ст. 22 Конституції України з цього приводу говориться: «Права та свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними».

Конституційні права і свободи є головним елементом конституційних правовідносин. Вони виникають між людиною (громадянином) і державою та означають обов'язок держави захищати й охороняти основні та інші права і свободи кожного окремого громадянина (людини). У той же час Конституція України пов'язує основні права та свободи з обов'язками людини й громадянина. Сукупність основних прав, свобод і обов'язків становить конституційно-правовий статус людини й громадянина. Цей статус і є мірою свободи, основою загальної правоздатності людини. Права особи значною мірою залежать від того, є вона громадянином України чи ні.

У державі проживають фізичні особи трьох категорій: власні громадяни, іноземці, особи без громадянства (апатриди). У повному обсязі права й свободи надаються власним громадянам. Громадянство є найважливішою передумовою в становленні правового статусу особи в державі. Правовий статус громадянина - це система прав та обов'язків кожного громадянина, яка включає до себе суб'єктивні права та юридичні обов'язки громадян і відрізняє їх від іноземних громадян.

Термін «громадянство» має два основних значення:

1) громадянство як форма зв'язку між особою і державою;

2) громадянство як правовий інститут.

Громадянство виступає як своєрідний загальний тривалий зв'язок, необмежений територіально-просторовими сферами України. Інститут українського громадянства становлять норми, які регламентують відносини між Українською державою та особами, незалежно від місця їх проживання.

Володіння громадянством має для особи низку правових наслідків:

  • на неї поширюється юрисдикція держави;
  • їй надаються в повному обсязі/трава й свободи та покладаються обов'язки;
  • їй гарантується захист прав та інтересів у державі та за її межами.

Крім терміна «громадянство» існує ще термін «підданство», що означає належність особи до держави з монархічною формою правління.

Метод «Потяг»

Прослухавши міні-лекцію, впишіть у наступні чотири вагони нові терміни, які стосуються нашої теми:

Громадянство        Підданство       Апатриди       Біпатриди

На аркуші паперу вчитель малює потяг. Кожен вагон — один термін із лекції.

Спеціальним законодавчим актом з питань громадянства є Закон України «Про громадянство України». Закон визначає таке:

Громадянство України набувається:

-       за народженням;

-       за територіальним походженням; внаслідок прийняття до громадянства;

-       внаслідок поновлення у громадянстві;

-       внаслідок усиновлення;

-       внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;

-       внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

-       внаслідок встановлення батьківства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Робота в групах за методом «Ажурна пилка»

Спочатку учні об'єднуються в домашні групи за номером карток та опрацьовують свою частину статті «Закону про громадянство», потім об'єднуються за кольором картки та ознайомлюють учнів інших груп із змістом питання своєї домашньої групи. Після цього учні повертаються в домашні групи, де закріплюють вивчене шляхом розв'язування задач. У кожного учня в руках кольорові картки з номерами. Прослухайте зміст задачі, давши відповідь «так» або «ні», показуючи відповідь картками (цифра на картці означає «ні», кольорова сторона означає «так»).

1-а група. Набуття громадянства за народженням.

2-а група. Набуття громадянства за територіальним походженням.

3-я група. Прийняття до громадянства.

4-а група. Поновлення, припинення, вихід з громадянства.

5-а група Утрата громадянства.


Завдання

Чи має право особа на набуття громадянства України внаслідок прийняття до громадянства України?

1)    Громадянин Польщі, який є співвласником приватного спільного підприємства, розташованого в Україні.

2)    Особа без громадянства, що скоїла зумисне вбивство в Туреччині.

3)    Особа (громадянин Румунії), що вийшла із в'язниці в Україні, де відбувала покарання (позбавлення волі на 5 років) за подвійне вбивство через необережність.

4)    Професор Кембриджського університету, громадянин США.

5)    Громадянин однієї з арабських країн, який є власником заводу в Україні й підозрюється у фінансуванні палестинських терористів.

Література

  1. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. —К., 2007. — 144 с.
  2. Основи правознавства: Підруч, для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. За ред, І. Б. Уснка. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — С. 109-116.
  3. Практичне право: Навч. посіб.: 8 кл. / О. І. Пометун та ін. - К.: А.С.К., 2006. - С. 38-43.
  4. А. Ратушняк С. П. Правознавство: Збірник задач. 9-11 класи. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005.-С. 30-31

Викладач вищої категорії, викладач-методист М.І. Ступка

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.