• Registration
Науково-практичний семінар по впровадженню предмета "Основи енергоефективності" PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
П'ятниця, 12 квітня 2013, 08:56

Только когда срублено последнее дерево,

Только когда отравлена последняя река,

Только когда поймана последняя рыба,

Только тогда оказывается, что деньги несъедобны

Вождь индейского племени Дакота-сиу Сидящий Бык.

Енергоефективність та енергозбереження – новий крок у професійній підготовці кваліфікованих робітників.

У 1994 році Україна однією з перших держав пострадянського простору прийняла Закон України «Про енергозбереження», який визначив об`єкти та суб`єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження, необхідність розроблення Програм енергозбереження, обов`язковість знань в сфері енергозбереження та екології для посадових осіб, діяльність яких зв`язана з використанням енергоресурсів, а також введення в навчальні відповідних курсів з питань енергозбереження.

У відповідності з цим Законом в Україні було створено Державний комітет з енергозберігання, перейменований пізніше в «Національне агентство по ефективному використанню енергоресурсів» (1996 р), і виконавчий орган – Державну інспекцію по енергозберіганню з місцевими управліннями у кожній області. Першого березня 2010 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ затвердив програму енергоефективності на 2010-2015 роки.

Реалізація найбільш ефективних методів енергозбереження, широке впровадження маловитратних технологій, що швидко окупаються, постійне проведення енергозберігаючих заходів, вдосконалення системи обліку та контролю електро і теплоспоживання , зниження комерційної складової втрат електричної і теплової енергії в мережах – є важливим кроком не тільки в подоланні енергетичної кризи, але й подальшого розвитку енергетики в нашій країні.

11.02.2009 р. в Інституті професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України відбулося відкриття Центру енергоефективності. Центр відкрито в рамках українсько-німецького проекту.

Створений спільним українсько-німецьким проектом Центр є значним внеском не тільки у розвиток вітчизняної педагогічної науки і професійно-технічної освіти, а й забезпечення енергетичної незалежності держави. Його основною метою є сприяння закладам професійно-технічної освіти і структурним навчальним підрозділам підприємств у впровадженні програм ефективного споживання енергетичних ресурсів.

Робота Центру спрямовується на розроблення і створення навчальних програм з енергозбереження й енергоефективності у межах підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах та структурних навчальних підрозділах підприємств. Водночас Центром забезпечується підготовка і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, залученого до професійного навчання з урахуванням енергоефективності. Центр координує роботу центрів, відкритих проектом на базі 9 професійно-технічних навчальних закладів у різних регіонах України за трьома галузевими напрямами: машинобудування, будівництво, житлово-комунальне господарство. До роботи Центру залучаються наукові працівники ІПТО НАПН України та працівники інших організацій і підприємств, які мають досвід з енергозбереження.

У квітні 2009 року було проведено семінар-майстерня "Апробація курсу «Основи енергоефективності в ПТО». Курс проходив апробацію у 5-ти ПТНЗ України: м.Харків, м.Ялта, м.Краматорськ, м.Сєверодонецьк, м.Ізюм. Вищезгадані ПТНЗ німецькою стороною було забезпечено комплектами технічних засобів навчання для проведення занять з енергоефективності. Фахівцями Центру енергоефективності лабораторії професійного навчання на виробництві розроблено такі методичні та навчальні матеріали з енергоефективності:

  • Програма курсу «Основи енергоефективності» для професійно-технічних навчальних закладів системи ПТО та навчальних підрозділів підприємств. Програма включає 7 тем загальним обсягом – 20 годин, з яких 6 тем відведено на лабораторно-практичні заняття. Програму апробовано у 10 навчальних закладах України, що відносяться до машинобудівної, будівельної галузі та комунального господарства.
  • Програму дводенного семінару для викладачів та майстрів виробничого навчання, яки впроваджують курс з енергоефективності у ПТНЗ. До тематики семінару входять лекції та практичні заняття з структури та завдань курсу «Основи енергоефективності», методів викладання, актуальності збереження енергоресурсів в країні і світі. Також до тематики семінару входять актуальність впровадження альтернативних джерел енергії, нормативно-правова база енергозбереження в країні, досвід впровадження інноваційних енергоефективних технологій, тренінги та практикум з курсу «Основи енергоефективності».
  • Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності. У даних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного (на прикладі методу проектів) навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів. Методичні рекомендації розраховано на використання викладачами і майстрами виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, структурних навчальних підрозділів підприємств у викладанні курсу «Основи енергоефективності».

Основні змістовні завдання проекту:

1.Експертна і консультаційна діяльність в Україні з оновлення професій, навчанню та впровадженню енергоефективності.

2.Впровадження питань енергоефективності в професійно-технічну освіту у професійно-технічних навчальних закладах.

3.Проведення семінарів та практичних занять в рамках підвищення кваліфікації партнерів з виконавчими органами, які відповідають за програми професійно-технічної освіти та фахівцями професійно-технічних навчальних закладів і регіонів.

4.Підтримка професійного діалогу з модернізації професійно-технічної освіти.

5. Підтримка, поширення та впровадження енергоефективних технологій у навчальний процес.

6. Збір, аналіз та розповсюдження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань енергоефективності.

Цінність даного Проекту полягає в тому, що вперше в незалежній Україні запроваджується навчання основам енергоефективності у межах офіційної професійно-технічної освіти. Програми і методики професійного навчання з урахуванням енергозбереження розробляються науковцями та педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів, які мають великий досвід і значні досягнення в галузі енергоефективності. Важливість підходу і матеріалів, що розробляються, полягає в доповненні змісту професійно-технічної освіти аспектами енергозбереження, зокрема інформацією відносно використання альтернативних джерел енергії, збереження навколишнього середовища тощо.

За матеріалами Байдулін В.Б. http://ipto.kiev.ua

11 квітня 2013 року на базі Центру енергоефективності лабораторії професійного навчання на виробництві Інституту ПТО НАПН України було проведено науково-практичний семінар «Результати упровадження в практику професійно-технічних навчальних закладів предмета «Основи енергоефективності».

Семінар зібрав актив багатьох областей України. Представником Полтавської області на семінарі стало вище професійне училище №7 за участі методиста училища Юлії Хайчіної.

Відкила науково-практичний семінар директор ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Валентина Радкевич.

Валентина Олександрівна ще раз наголосила на існуючих проблемах професійно-технічної освіти, окреслила своє бачення шляхів їх вирішення та перспектив розвитку ПТО. Увагу присутніх було звернено на проект закону «Про професійну освіту», який передбачає неминуче реформування освіти.

В рамках семінару було обговорено наступні питання:

-нормативно-правова база енергозбереження;

-методика розроблення та впровадження курсу «Основи енергоефективності» у ПТНЗ;

-аналіз програм навчальних предметів з метою введення аспектів енергоефективності.

Під час активного обговорення актуальних проблем та питань було визначено ефективність та доцільність впровадження даного курсу в навчально-виробничий та навчально-виховний процеси підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ та структурних підрозділах підприємств.

З метою широкого впровадження навчального предмету «Основи енергоефективності» було визначено доцільність інтеграції його дидактичних одиниць до програм навчальних модулів та розробки і експериментальної перевірки методичних рекомендацій щодо визначення рівня опанування учнями (слухачами) енергоефективної компетентності.

Кожен учасник заходу отримав методичні матеріали щодо впровадження курсу «Основи енергоефективності» на електронному носії для більш детального ознайомлення та подальшого впровадження в навчальний процес.

 

ПРОЕКТ

Рекомендації

науково-практичного семінару

«Результати упровадження в практику професійно-технічних навчальних закладів предмета «Основи енергоефективності»

Обговоривши питання, пов'язані з дидактичними проблемами впровадження в практику професійно-технічних навчальних закладів предмета «Основи енергоефективності», учасники науково-практичного семінару - співробітники Інституту ПТО НАПН України, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій України, обласних науково-методичних центрів ПТО, професійно-технічних навчальних закладів України, що відбувся 11 квітня 2013 року, констатують, що одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави є досягнення якості сучасної освіти, яка б відповідала актуальним потребам особистості та суспільства. Значною мірою умови ефективної реалізації освітньої політики формуються на рівні діяльності освітньої установи і викладаються в його освітній програмі.

Вимоги до змісту професійно-технічної освіти мають бути підпорядковані суспільно-економічним інтересам держави, зокрема проблемам енерго- та ресурсозбереження. Отже, підготовка кваліфікованих робітників має включати питання енергоефективності.

Вирішення цієї проблеми можливе за умови широкого впровадження навчального предмета «Основи енергоефективності» в практику підготовки кваліфікованих робітників за усіма професіями.

Для розв'язання означених проблем пропонуємо:

1.Вважати доцільним введення аспектів енергоефективності та ресурсозбереження в навчально-виробничий та навчально-виховний процеси підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ та структурних підрозділах підприємств.

2.Впроваджуючи державні стандарти ПТО нового покоління, ввести предмет «Основи енергоефективності» в цілому або інтегрувати його дидактичні одиниці до програм навчальних модулів.

3.На основі науково обґрунтованих принципів розробити та експериментально перевірити методичні рекомендації щодо визначення рівня опанування учнями (слухачами) енергоефективної компетентності.

Останнє оновлення на Неділя, 14 квітня 2013, 17:25
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.