• Registration
Авторський електронний освітній ресурс ВПУ-7 PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
Понеділок, 17 грудня 2012, 20:11

Сплеск інтересу до електронних підручників, спричинений, з одного боку, природнім прагненням перебувати у контексті сучасних тенденцій в інформатизації навчально-виховного процесу, а з іншого – перманентними проблемами недостатнього і запізнілого фінансування процесу підготовки та друку підручників. Сьогодні при підготовці до уроку викладач професійно-теоретичної підготовки черпає інформаційний матеріал з десятка джерел, так як підручники, які є в бібліотеці училища (якщо є) є раритетними та здебільшого не відповідають вимогам ДС ПТО.

Електронні підручники, завантажені до електронних книг, можна відтворювати і розповсюджувати у файлах різних форматів, зокрема звичайного тексту, тексту з оформленням (HTML), відкритого формату (FlipBook, OpenDocument , SGML, XML, FictionBook, TeX, PDF, HTMLHelp Microsoft, PostScript, ExeBook, Mobipocket та ін.), растрової графіки (TIFF, JPEG, DjVu) та у вигляді мультимедійних книг (SWF, EXE). Файли форматів OpenDocument , PostScript, PDF, MS Word DOC, окрім тексту, можуть відтворювати растрові або векторні зображення. Файли сучасних електронних книг мультимедіа, окрім тексту, містять декілька каналів сприйняття: звуково-музичний, зображувально-динамічний та інтерактивно-ментальний.

Деякі електронні книги випускаються одночасно з підготовкою друкованого підручника чи виготовляють зі вже існуючих друкованих підручників шляхом сканування тексту, іноді з використанням спеціальних відкритих сканерів, які не пошкоджують оригінальне друковане видання. Найпривабливішим є формат «відкритого» підручника. В додатку 5.18 представлено картотеку електронних видань, що використовуються педагогічними працівниками та учнями у ВПУ №7.

Авторський електронний посібник є однією з нових інформаційних технологій, які використовують в педагогічній практиці колективу ВПУ №7.

Електронний посібник - це універсальний методичний посібник, який містить широке коло питань, викладених в стислій формі та призначений для використання в навчанні.

Останнім часом значна увага приділяється розробці комп'ютерних підручників або посібників, роботу над якими можна розглядати як спробу зробити серйозний крок до рішення проблеми створення підручників нового покоління.

Для того, щоб електронний посібник щонайкраще відповідав вимогам, необхідно, щоб він сполучав в собі функції підручника і викладача, довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і контролюючої знання програми.

Для рішення цієї проблеми запропоновано використовувати системний підхід до створення електронних посібників. Системний підхід розглядає об'єкт як систему, що складається з безлічі взаємозалежних елементів, що утворюють певну цілісність і системність.

Системний підхід дозволяє не орієнтувати навчальний посібник на конкретну групу користувачів, а створювати його таким чином, що ним може скористатися практично кожен. У залежності від потреб і вже наявних знань, користувач сам вибирає матеріал для вивчення, його обсяг, технологію навчання.

Створення різних моделей представлення знань, що в одному випадку представляють об'єкти, характерні для логічного мислення, а в іншому - образи-картини, з якими оперує образне мислення, дає можливість оптимізувати процес навчання. Включення системи тестів на початковому етапі роботи з навчальним посібником дозволяє ідентифікувати особистісні якості учня, а потім здійснити налаштування на нього і рекомендувати відповідну методику навчання.

Контроль знань після вивчення кожного розділу може здійснюватися різними способами (за допомогою тестів, контрольних питань тощо).

У залежності від того, наскільки користувач засвоїв матеріал, можна при необхідності повторити вивчений розділ, чи змінити методику навчання. При низьких результатах можливе з'ясування думки самого користувача про причини поганого засвоєння матеріалу.

Застосування системного підходу при створенні електронного посібника дозволяє розширити область застосування електронних посібників і коло потенційних користувачів. За рахунок включення в посібник блоку нових розробок, проблемно-орієнтованої баз даних, його можна використовувати більш тривалий час і затребуваність його буде вищою.

Використання мультимедії, аудіо- і відео-компонентів підвищує наочність представлення матеріалу, а також дає можливість використовувати його людям, що мають різні патології (порушення слуху, зору і т.п.). За рахунок цього можливо різке збільшення кількості користувачів і ефективності використання електронного посібника. Включення перерахованих компонентів в електронний посібник дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної, у якій учень стає активним об'єктом освіти.

На сьогоднішній день створення електронних навчальних посібників є актуальним у вищому професійному училищі №7. Це питання не стоїть на місці. Так, викладач Єфремова О.Л., у 2011-2012 н.р. стала переможцем обласного конкурсу електронних підручників.

Під її керівництвом діяла школа передового педагогічного досвіду «Мультимедійний простір», результатом діяльності якої стали електронні посібники викладачів ВПУ №7. На сьогоднішній день створено:

1. Навчальний електронний посібник "Основи Web-дизайну», викладач Єфремова О.Л.

2.Мультимедійний посібник з інформатики «Інфознайка», викладач Хайчіна Ю.М.

3. Навчальні посібники з дисциплін «Електричні апарати», «Електричні машини», викладач Кисельов Ю.Ю.

В училищі триває робота над створенням електронних посібників.

Викладач охорони праці Хайчіна Ю.М. працює над створенням електронного посібника для учнів «Охорона праці».

Посібник включає теоретичний матеріал, мультимедійний та відеоматеріал, електронне тестування.

Майстер виробничого навчання Ченакал С.Г. розробляє навчальний посібник з професійно-практичної підготовки для учнів, що навчаються за професією «Оператор комп’ютерного набору» «Основи роботи за ПК».

Використання системного підходу до розробки електронних навчальних посібників дозволяє зробити серйозний крок на шляху переходу від пізнавальної до прагматичної моделі освіти і сприяє рішенню проблем створення посібників нового покоління, що дають можливість збільшити кількість користувачів, підвищити наочність представлення матеріалу, використовувати електронний посібник тривалий час, звести до мінімуму витрати на пошук і підбір літератури, здійснювати контроль отриманих знань і ін.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ WEB-2.0. В даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш актуальною задачею є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що розробляються з застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи називаються інтерактивними навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися в навчально-виховному процесі ПТНЗ.

На сьогоднішній день методист, викладач з охорони праці Хайчіна Ю.М. має два сайти викладача, діяльність яких спрямована на організацію роботи учнів у системі особистісно-орієнтованого навчання. Розпочато роботу школи передового педагогічного досвіду «Становлення методичної компетентності засобами ІКТ», керівником якої є методист Юлія Хайчіна. Робота школи спрямована на кінцевий результат – створення навчальних посібників, web-сайтів викладачів, які є слухачами школи ППД.

 

Викладач Костенко В.Г. на сайті училища має свою сторінку віртуальних курсів ВПУ-7, покликану на підвищення рівня кваліфікації майбутніх фахівців з предметів професійно-теоретичної підготовки.


Останнє оновлення на Вівторок, 18 грудня 2012, 17:43
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.