• Registration
Видавнича діяльність викладача PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
Понеділок, 07 листопада 2011, 13:34

Видавнича діяльність як засіб спрямування викладача на інноваційну роботу

Викладач - основна дійова особа у реформуванні освіти. Перед ним поставлено важливе завдання: здійснювати розвиток гармонійної компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти - змінюється й сам педагог, змінюється мета і завдання його освітньої діяльності.

Плануючи самоосвіту, необхідно орієнтуватися на педагогічну діяльність як на процес постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення. Тому план самоосвіти педагогічного працівника ПТНЗ включає такі основні компоненти:

 • визначення індивідуально теми для самоосвітньої діяльності (методична проблема, над реалізацією якої працює педагогічний працівник певний період своєї діяльності);
 • постановку мети її вивчення; відокремлення основних запитань, на які потрібно дати відповіді в процесі самоосвітньої діяльності;
 • складання списку літератури (соціально-політичної, педагогічної, психологічної, методичної та ін.) для опрацювання;
 • оформлення отриманих результатів, підготовка доповідей, рефератів, статей, методичних розробок тощо;
 • висвітлення результатів своєї діяльності в засобах масової інформації (видавнича діяльність).

На нашу думку, видавнича діяльність педагога посідає особливе місце в системі формування професійної компетентності.

Завдання методичної служби училища полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів, розкриття їх педагогічного потенціалу, зростання їхньої професійної компетентності.

Професійна підготовка педагога не може обмежуватися тільки оволодінням фахових знань, умінь, навичок. Виконуючи професійні функції, викладач аналізує, синтезує відповідно продукує новітню наукову інформацію.

Тому дискусія про те, чи потрібно в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати видавничу діяльність, є безпідставною. Адже стаття або тези, реферат чи методичні рекомендації, посібник чи підручник є інформаційним джерелом. Саме через ці та інші види неперіодичних і періодичних видань педагогічний працівник зарекомендовує себе як фахівець, компетентноспроможній на ринку праці.

Видавнича діяльність у Вищому професійному училищі №7 не нова форма самоосвіти педагогічних працівників. Але в умовах ринкової економіки дуже важко знайти ту періодику, яка б безкоштовно надрукувала ту чи іншу роботу.

Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» - саме та сходинка, що веде талановитих, компетентних педагогів до успіху інноватики.

На сьогоднішній день педагогічні працівники ВПУ №7 активно здійснюють свою видавничу діяльність на сторінках вищезгаданого журналу.

Так роботи методиста ВПУ №7 Юлії Хайчіної «Учнівські презентації як метод випереджувального навчання» та «Портфоліо як демонстрація власної діяльності» (методичні рекомендації для медпрацівників у формі портфоліо, як засобу представлення власної педагогічної діяльності при атестації) розміщено на сторінках журналу №7-8, №9.

Крім того, розміщено на сайті журналу та депоновано наступні роботи авторки:

 • «Світ шукає енергію». Урок-конференція для учнів профтехучилищ. У методичній розробці розглянуто один із методів активного навчання - урок-конференція. Як приклад подано розробку уроку електротехніки з теми «Енергетична система» та її реалізація в навчально-виробничому процесі, що дозволяє підвищити ефективність навчання, завдяки включенню всіх учнів в активну працю.
 • «Поле брані». Виховний захід для учнів профтехучилищ, присвячений проблемі лихослів’я серед молоді. У методичній розробці подано приклад застосування ігрового методу з використанням ІКТ, що дає можливість зацікавити учнів, включити їх в активну пізнавальну діяльність.
 • «Як досягти триєдиної мети уроку?». Методичні рекомендації для педагогічних працівників для ефективної організації навчально-виховного процесу.

Приклад видавничої діяльності методиста підтримали й інші викладачі училища. Їх роботи також розміщено на сайті та депоновано в журналі.

Так, викладач вищої категорії, викладач-методист професійно-теоретичної підготовки Олена Єфремова поділилася власним педагогічним досвідом, виклавши для широкого загалу наступні матеріали:

 • «Сходження на вершину знань». Розробка підсумкового уроку для учнів профтехучилищ з теми «Технологія обробки тексту» предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації». У методичній розробці розглянуто одну з важливих проблем методичного характеру - організації контролю якості результатів навчання.
 • «Організація графічного подання числової інформації в MS Excel». Урок для учнів профтехучилищ. Наведено план-конспект конкретного уроку, на якому проводиться формування ЗУН на заявлену тему предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації». Демонструється застосування в межах одного уроку різних комп’ютеризованих засобів навчання, що дозволяє використати переваги кожного засобу та зробити урок більш ефективним.
 • Викладач І категорії Оксана Костенко з метою популяризації власного досвіду розмістила наступні роботи:
 • «Використання ІКТ та ігрових методів на етапі контролю знань учнів». Доповідь, виголошена на педагогічних читаннях на заявлену тему. Докорінне поліпшення якості підготовки спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але й надійним зворотнім зв’язком, що реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність студентів. Контроль якості навчання - одна з важливих проблем
 • «Етикет». Виховна година для учнів профтехучилищ. Розробка виховної години на заявлену тему. Мета - сформувати в учнів етичну культуру, моральні цінності та норми, дружність і ввічливість, повагу та чуткість по відношенню до інших людей.

Потужний тандем досвідчених викладачів Ольги Титар (викладач екології) та Галини Пінчук (викладач безпеки життєдіяльності) висвітлює переваги інтегрованого підходу до навчально-виховного процесу. Їх роботи, безперечно, заслуговують високої оцінки рівня їх методичної, організаторської та виховної роботи, а саме:

 • «Техногенні небезпеки». Інтегрований урок (безпека життєдіяльності та екологія) для учнів профтехучилищ. Розробка інтегрованого уроку ілюструє методику формування життєвих компетентностей учнів як умову розвитку творчого потенціалу шляхом використання методу проектів. Використовуються: спільний проект; інтерактивні методи навчання, пов’язані з роботою у групах.
 • «Природа - наш дім». Сценарій проведення інтегрованого виховного заходу з біології, основ екології та безпеки життєдіяльності на заявлену тему з презентаційними матеріалами. Він є логічною послідовністю вивчення теми уроку «Діяльність людини по збереженню рослинного та тваринного світу. Природоохоронні об’єкти України. Міжнародна Червона книга».

Викладач вищої категорії, викладач-методист Олег Кривенко у своїй статті «Використання технічних засобів навчання (кодоскопу та фолій) під час викладання спеціальних і загально-технічних дисциплін і предметів наголошує, що радикальне оновлення ТЗН не завжди є ефективним. Тому для вирішення питання потрібно використовувати інколи жорсткий прагматичний підхід, що несе по своїй суті об’єктивні причини гальмування розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу.

Мені, як методисту, хотілось би відмітити високий методичний рівень оформлення поданих матеріалів, змістовність та актуальність запропонованих до широкого загалу робіт, а також належний рівень їх графічного оформлення. Практично всі роботи супроводжуються презентаційними додатками, що ще раз підтверджують належний рівень професійної компетентності, професійної майстерності викладачів Вищого професійного училища №7.

Останнє оновлення на Понеділок, 19 січня 2015, 12:26
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.