• Registration
PDF Друк e-mail

Професія 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Повинен вміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

· Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами.

· На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка).

· Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду.

· Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій.

· Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.

· Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку.

· Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист).

· Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

· раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

· дотримуватись норм технологічного процесу;

· не допускати браку в роботі;

· знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

· використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

· знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

· статистичний облік;

· грошові операції;

· облікові і нормувальні роботи.

Специфічні вимоги

· Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 17 років.

· Стать: жіноча, чоловіча.

· Медичні обмеження.

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2019. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід