• Registration
PDF Друк e-mail

Професія 8211.1 Оператор верстатів з програмним керуванням

 

Щоб здобути професію «Оператор верстатів з числовим програмним керуванням» потрібно провчитись 2 роки 10 місяці. За час навчання буде багато цікавих та різноманітних професійних предметів. Починаючи з 1 курсу 1-2 рази в тиждень буде виробниче навчання, яке проводиться у майстернях Вищого Професійного Училища №7. У майстернях доступні різні види верстатів: токарні, фрезерні, свердлильні, та майстерня з верстатами Числового Програмного Керування. В майстернях викладають дуже кваліфіковані майстри. Майстри будуть розповідати, як користуватися верстатами та навчать працювати на них. В училищі 2 корпуси Машинобудівельне та будівельне відділення. Кожен предмет викладається в окремих кабінетах.

Починаючи з 1 та 2 курсу можна вивчати не тільки загальноосвітні предмети, а й  предмети професійної підготовки:

Загальноосвітні предмети

Спеціальні предмети

Математика

Охорона праці в галузі

Фізика

Основи обробки матеріалів та інструмент

Астрономія

Приводи верстатів з ПУ та РТК

Хімія

Будова і обслуговування верстатів з ПУ та РТК

Біологія, екологія

Основи технології машинобудування

Правознавство

Креслення

Інформатика

Основи галузевої економіки

Географія

Основи економіки

Українська мова

Основи автоматики

Українська література

Технологічні основи а програмування обробки на верстатах з ПУ

Світова література

Інформаційні технології

Фізична культура

Виробниче навчання

Теоретичні основи електротехніки

Виробнича практика

Захист Вітчизни

 

Іноземна мова

 

Історія України

 

Всесвітня історія

 

Економіка

 

Людина і світ

 

Художня культура

 

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

 

Етика

 

Лише по закінченню 2 курсу можна отримати 2 розряд «Оператора верстатів з програмним керування» Для отримання 2 розряду оператора викладач може запропонувати учням написати тести на комп’ютері або на папері, щоб здобути підвищення кваліфікації.

На 3 курсі буде лише декілька предметів які вивчають у школі це біологія, етика  та фізкультура, лише на 4 курсі фізкультура вважається як предмет професійної діяльності. Є можливість отримання  2 розряд «Верстатника широкого профілю» та 3 розряд «Оператора верстатів з ПК» Щоб здобути 2 розряд ВШП- верстатника широкого профілю теж будуть тести, але в кінці року буде дипломна робота. Ця робота повинна бути виконана на комп’ютері на форматі А-4, та в електронному образі.

За 3 роки навчання Вам дуже сподобається навчатися і для продовження навчання маєте можливість перейти на 4 курс навчання по професії «Оператор верстатів з програмним керуванням» та отримання спеціальності «Обслуговування верстатів з ПУ та РТК».

 

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

1. Принцип роботи верстатів з програмним керуванням, які обслуговує;

2. правила керування устаткуванням, яке обслуговує;

3. найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального, простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

4. ознаки затуплення різального інструменту; найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;

5. основи знань з гідравліки, механіки та електротехніки;

6. умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці;

7. призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;

8. правила установлення перфострічок в лічильний пристрій;

9. способи повернення програмоносіїв до першого кадру;

10. основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);

11. призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин; читання креслень деталей, які обробляє.

Повинен уміти:

1. Вести процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12-14 квалітетами (5-7-м класами точності) на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення.

2. Установлювати і знімати деталі після оброблення.

3. Стежити за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп.

4. Перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально.

5. Підналагоджувати окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.

Загальнопрофесійні вимоги


Повинен знати і застосовувати на практиці знання про:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

в) інформаційні технології;

г) призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

д) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

е) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

ж) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

з) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в ці­лому);

є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

к) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

· Базова або неповна базова загальна середня освіта.

· Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

· оброблення металу;

· виробництво машин та устаткування;

· виробництво транспортного устаткування.

Специфічні вимоги

· Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.

· Стать: жіноча, чоловіча.

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2019. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід