• Registration
Права та обов’язки працівників PDF Друк e-mail
Написав Тетяна Манілова   

Права та обов’язки працівників.

 1. 1. Працівники училища мають право на:

-                   захист професійної честі, гідності;

-                   виявлення педагогічної ініціативи;

-                   індивідуальну педагогічну діяльність;

-                   участь у громадському самоврядуванні;

-                   користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-                   підвищення кваліфікації, перепідготовку у визначений термін.

 1. 2. Працівники ВПУ №7 зобов'язані:

-                   працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту училища і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

-                   виконувати вимоги з охорони праці, електробезпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-                   берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу

-                   працівники, які не склали іспити з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, промислової санітарії, безпеки життєдіяльності та в установлені строки не пройшли медичний огляд та флюорографію відповідно до чинного законодавства відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати (до усунення недоліків).

 1. 3. Педагогічні працівники училища повинні:

-                   забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

-                   настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-                   виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

-                   готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-                   додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

-                   захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

-                   постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ВПУ №7.

Робочий час і його використання.

 1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (крім сторожів, які працюють та відпочивають за графіком роботи сторожів). При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку з додержанням тривалості робочого тижня.
 2. У межах робочого дня педагогічні працівники училища повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади і навчального плану.
 3. Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку училища:

-                       робочий час всіх педпрацівників, включаючи адміністрацію, що відповідає одній ставці зарплати, складає 40 годин на тиждень;

-                       навчальне навантаження, що відповідає одній ставці зарплати викладачів, складає 18 годин на тиждень;

-                       відкриття училища вранці – 7:00;

-                       черговий по училищу заступає на чергування – 7:45;

-                       початок І пари занять – 8:15;

-                       зустріч майстрів виробничого навчання з учнями груп в аудиторіях, де проводиться 1-й урок, – 8:10;

-                       ранкова лінійка (щопонеділка) –8:00;

-                       закінчення занять – 15:40 (при умові роботи в одну зміну);

-                       початок роботи їдальні – 9:15 (для відвідування учнями);

-                       початок занять другої зміни в майстернях –14:15;

-                       закриття їдальні–14:15;

-                       закриття училища – 20:45;

-                       обслуговуючий персонал: за графіком роботи.

 1. При відсутності педагога або іншого працівника училища керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
 3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора училища з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.
 4. Дирекція ВПУ № 7 залучає педагогічних працівників до чергування в училищі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
 5. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
 6. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, дирекція училища залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи.
 7. Робота органів самоврядування ВПУ №7 регламентується Положеннями про учнівське самоврядування та Статутом.
 8. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
 9. Надання відпустки оформляється наказом директора ВПУ №7. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 (чотирнадцяти) днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
 10. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодшим вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

Працівникам училища забороняється:

-         змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-         подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-         передоручати виконання трудових обов'язків.

Забороняється в робочий час:

-         відволікати педагогічних працівників від їх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

-         відволікання працівників училища від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Усунення від роботи здійснює директор (заступник директора з навчально-виробничої роботи; керівник служби охорони праці; завідувач господарства; старший майстер):

-         працівника може бути усунено від роботи, включаючи навчальні заняття, у випадку здійснення ним злочину, появи в училищі у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння, застосуванні фізичного насильства до учнів та працівників, у випадку травматизму учнів та працівників, порушень вимог ОП, ПБ, ЕБ, ПС, БЖД, за хворобливого стану, що робить недоцільним проведення занять.

-         працівники, які не склали іспити з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, промислової санітарії, безпеки життєдіяльності та в установлені строки не пройшли медичний огляд (флюорографію) відповідно до чинного законодавства відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати (до усунення недоліків).

Всі усунення від роботи оформляються наказом по училищу.

 

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2021. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.