• Registration
Використання відеоуроків як засобу підвищення ефективності формування професійної компетентності ОКН PDF Друк e-mail
Четвер, 28 квітня 2016, 17:05

КАРТА ОБЛІКУ ОБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Ірина Арнаут

Майстер виробничого навчання ІІ категорії

Провідна педагогічна ідея.

Час досить довгий для того, хто ним користується; той, хто працює і мислить, розширює його межі.

Вольтер

Тривалість функціонування досвіду.

Довготривалий (4,5 років)

Характер новизни.

Досвід є раціоналізаторським, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, вирізняється творчим підходом до їх використання, що сприяє підвищенню якості з урахуванням місцевих умов.

Суть досвіду полягає в тому, що майстер виробничого навчання формує професійну компетентність учнів за допомогою використання відеоуроків на уроках професійно-практичної підготовки, що сприяє раціональному розподілу часу між елементами уроку та дозволяє інтегрувати зміст освіти з новітніми технологіями.


Мета досвіду.

Теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити процес організації навчальної діяльності учнів шляхом застосування відеоуроків як засобу підвищення ефективності формування професійної компетентності операторів комп‘ютерного набору та впив використання відеоуроків на підвищення ефективності навчально-виробничого процесу та якості знань учнів.


Завдання.

1. Проведення порівняльного аналізу рівня мотивації учнів до навчання, впровадивши в навчальний процес відеоуроки.

2. Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка впливу відеоуроків на підвищення ефективності навчально-виробничого процесу та професійної компетентності учнів при підготовці оператор комп'ютерного набору.


Анотація досвіду.

"Використання відеоуроків як засобу підвищення ефективності формування професійної компетентності операторів комп'ютерного набору" пояснюється необхідністю переосмислення викладання матеріалу за допомогою традиційних методів навчання у поєднанні з інноваційними, використовуючи при цьому інформаційно-комп'ютерні технології.

Актуальність проблем, висвітлених в описі досвіду, полягає в тому, що майстер виробничого навчання здійснює процес навчання учнів за допомогою відеоматеріалів, що сприяє кращому процесу запам’ятовування нового матеріалу та повторенню раніше вивченого і дозволяє інтегрувати зміст освіти з новітніми технологіями.

Суть досвіду полягає в тому, що майстер виробничого навчання формує професійну компетентність учнів за допомогою використання відеоуроків на уроках професійно-практичної підготовки, що сприяє раціональному розподілу часу між елементами уроку та дозволяє інтегрувати зміст освіти з новітніми технологіями.

Форми узагальнення досвіду.

Опис.

Шляхи популяризації досвіду.

 • проведення інформаційно-комп'ютерного тренінгу для педагогічних працівників "Використання відеоуроків як методу індивідуального закріплення знань", 2012 рік.;
 • Використання програми відеозахвату UVScreenCamera для підготовки авторських відеоуроків: методичні рекомендації для педагогічних працівників.- Кременчук: ВПУ №7, 2012 рік;

 • виступ на засіданні ВЦМК "Оператор комп'ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних" (презентація методичних рекомендацій для педагогічних працівників), 2012 рік.;
 • "Мультимедійний урок з "відеоефектом"" [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://metodportal.net;
 • "Мультимедійний урок з "відеоефектом"". // Професійно-технічна освіта.- 2014.- № 2 (63).- С. 29;
 • "Використання відеоуроків під час навчального процесу як зразок нового методу закріплення матеріалу". // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Регуляторна політика в галузях загальної, технічної і професійної освіти в умовах регіону.- Кременчук, 2014.- С. 124;
 • виступ на засіданні ВЦМК "Економіка та інформаційні технології" (презентація досвіду роботи "Використання відеоуроків як засобу підвищення ефективності формування професійної компетентності операторів комп'ютерного набору", ознайомлення з авторськими відеоуроками), 2015 рік;
 • розгляд та схвалення досвіду роботи "Використання відеоуроків як засобу підвищення ефективності формування професійної компетентності операторів комп'ютерного набору" на засіданні навчально-методичної ради ВПУ №7, 2015 рік;
 • інформаційна трибуна "Інформаційно-комп'ютерний тренінг для педагогічних працівників "Використання відеоуроків як методу індивідуального закріплення знань"", 2015 рік.;
 • Використання відеоуроків під час навчального процесу як зразок нового методу закріплення матеріалу. // Освітній простір.- 2015.- № 2-3.- С. 25.
 • виступ на педагогічних читаннях "Використання відеоуроків під час навчального процесу як зразок нового методу закріплення матеріалу", 2016 рік.
 • "Інформаційно-комп'ютерний тренінг для педагогічних працівників "Використання відеоуроків як методу індивідуального закріплення знань""[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://metodportal.net;
 • "Використання відеоуроків під час навчального процесу як зразок нового методу закріплення матеріалу" [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://metodportal.net;
 • виступ на засіданні обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання із загальних професій для всіх видів економічної діяльності професійно-технічних навчальних закладів "Відеоурок як інструмент розвитку когнітивних процесів учнів під час уроків виробничого навчання" (з досвіду роботи) м.Кобеляки, 2016 рік.

Висновок.

Як показує практика, використання відеоуроків сприяє кращому засвоєнню матеріалу завдяки наочності і практичності викладення. Учні мають можливість ознайомитись з темою і отримати відповіді на запитання, що виникають, а при подальшому самостійному вивченні теми за допомогою відеоуроків засвоїти практичні прийоми і, нарешті, спробувати свої власні сили. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті та професійній діяльності.

За рахунок включення відеоуроків в етапи проведення виробничого навчання у ВПУ№7 підвищується успішність засвоєння навчальних предметів, зростає зацікавленість самостійним опануванням знаннями, досягається підвищення самостійності, активності, ініціативності у навчанні, а тому можна зробити висновок про ефективність використання відеоуроків в навчальному процесі.

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.