• Registration
ЄМП PDF Друк e-mail
Написав Світлана Музафарова   
Неділя, 19 квітня 2015, 15:44

КАРТА ОБЛІКУ ОБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Європейське Мовне Портфоліо як метод формування учнівської автономії у вивченні англійської мови

СВІТЛАНА МУЗАФАРОВА

Викладач англійської мови

Педагогічне кредо.

Для вивчення мови набагато важливіше вільна допитливість, ніж грізна необхідність.

Аврелій Августин

Тривалість функціонування досвіду.

Короткотривалий (2 роки).

Характер новизни.

Вид досвіду за характером новизни - раціоналізаторський. Заслуговують на увагу особливості педагогічного стилю викладача у проектуванні навчального процесу, у доборі навчального матеріалу та форм і методів реалізації проблеми на уроці і в позаурочний час.

Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи, Європейського Мовного Портфоліо) в урочній та в позаурочній діяльності.

Мета досвіду.

Показати доцільність та ефективність використання мовного портфоліо як інноваційного складника цілісного навчально-методичного комплексу в навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів іноземної мови, а також його переваги перед іншими технологіями в оцінюванні й самооцінюванні навчальних досягнень учнів.

Завдання.

  1. Проаналізувати сучасний стан методики викладання англійської мови.
  2. Описати та методично обґрунтувати стратегію створення, наповнення та використання Європейського Мовного Портфоліо.

Анотація досвіду.

Запропонована методика впровадження методу мовного портфоліо розвиває в кожному учневі зацікавлення до пошуку.

Використання методів проектів, що є складовими ЄМП має великий вплив на особистість учня, сприяє творчій уяві, надає можливість отримати і вдосконалити навички співпраці, вчить відстоювати свою позицію.

Кожен учень є співтворцем навчально-виховного процесу, а викладач - активним посередником між учнем і набутими знаннями. Даний метод допомагає вирішенню важливого завдання сучасної освіти – вироблення в учнів самостійного мислення, творчої активності.

Досвід автора є комбінаторним, тобто полягає у конструктивних поєднаннях відомих ідей, методик, що можуть бути використані не тільки на уроках англійської мови.

Форми узагальнення досвіду.

Опис досвіду з додатками матеріалів, що підтверджують його зміст.

Шляхи популяризації досвіду.

  1. Участь у роботі ЦМК «Гуманітарна та соціально-економічна підготовка».
  2. Доповідь на педагогічних читаннях.
  3. Участь у роботі обласних секцій.
  4. Участь у міжрегіональній науково-практичній конференції.
  5. Узагальнення досвіду роботи на обласному рівні.
  6. Публікації на Інтернет порталах.

Висновок.

З огляду на викладене, зазначимо, що мовне портфоліо має стати невід’ємним компонентом методичної системи з іноземних мов. Технологія мовного портфоліо покликана в умовах сучасного й мобільного суспільства навчати учнів ПТНЗ рефлексії, самооцінки та самомоніторингу його освітньої діяльності і в такий спосіб формувати учня як суб’єкта навчання. Уведення портфоліо не лише сприяє підтриманню високої навчальної мотивації учнів, їхньої активності та самостійності, а й розширює можливості навчання і самонавчання, формує вміння вчитися – ставити цілі, планувати й організовувати власну навчально-пізнавальну діяльність, у тому числі і за підручником із відповідного навчального предмета.

Провідна педагогічна ідея.

Використання мовного портфоліо учня - це керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом. Портфоліо дає можливість визначити рівні мовленнєвих компетенцій, допомагає зміцнити та поглибити знання учнів. Портфоліо показує рівень оволодіння практичними вміннями та навичками.

Останнє оновлення на Неділя, 19 квітня 2015, 15:53
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.