• Registration
Авторський ЕОР як інструмент здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
Неділя, 19 квітня 2015, 15:00

КАРТА ОБЛІКУ ОБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Авторський електронний освітній ресурс як інструмент здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання

ЮЛІЯ ХАЙЧІНА

Методист, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки

Тривалість функціонування досвіду.

 

Короткотривалий (3 роки).

Характер новизни.

Раціоналізаторський досвід, що характеризується творчим впровадженням нових форм, методів, способів педагогічної діяльності з урахуванням місцевих умов, раціоналізація окремих сторін педагогічної діяльності:

  • створення системи мультимедійних уроків;
  • розробка електронного посібника з предмету;
  • впровадження в навчальний процес електронного тестування та on-lain навчання;
  • створення сайту викладача з предмету;
  • створення електронного методичного кабінету;
  • забезпечення функціонування веб-кабінету «Методичний кабінет» на сайті ВПУ-7;
  • створення електронних та друкованих інформаційно-методичних посібників тощо.

Мета досвіду.

 1. Розкрити сутність поняття «електронний освітній ресурс», визначити об’єкти навчання, що є електронним освітнім ресурсом.
 2. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити можливість створення авторських електронних освітніх ресурсів, провести порівняльний аналіз рівня мотивації до навчання учнів, впровадивши в педагогічну практику авторський електронний ресурс (мультимедійні презентації, сайт викладача, електронне тестування, електронниі посібники тощо).
 3. Створити цілісну концепцію методики викладання охорони праці в ПТНЗ з домінуванням авторських електронних освітніх ресурсів.
 4. Залучити педагогічних працівників ВПУ-7 до пошуку нових підходів щодо підвищення рівня мотивації до навчання учнів та якості освіти шляхом інтеграції змісту освіти з новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями.

Завдання.

 1. Дослідити можливості сучасного програмного забезпечення щодо створення електронних освітніх ресурсів.
 2. Здійснити методично обґрунтований підбір програмного забезпечення щодо створення електронних освітніх ресурсів.
 3. Впровадити у власну педагогічну практику авторський електронний освітній ресурс.
 4. Залучити педагогічних працівників ВПУ-7 щодо створення комп’ютернограмотного електронного освітнього ресурсу, здійснювати методичний супровід їх діяльності.
 5. Розробити методичні рекомендації щодо створення та впровадження електронного освітнього ресурсу в навчально-виховний процес ВПУ№7.

Анотація досвіду.

Досвід є авторським радикальним, тобто полягає у впровадженні оригінальних ідей, форм, методів навчання та педагогічної практики. Автор досвіду працює за авторською методичною системою викладання предмету. Створення та використання електронного освітнього ресурсу в педагогічній практиці викладача та методиста дозволяє інтегрувати зміст професійно-технічної освіти з новітніми технологіями, що сприяє раціональному використанню часу на уроці, зацікавленню учнів, розвитку їх творчих здібностей, прийомів самоосвіти. Все це є передумовою підвищення якості професійно-технічної освіти.

Форми узагальнення досвіду.

 1. Опис досвіду з додатками матеріалів, що підтверджують його зміст.
 2. Мультимедійний інформаційно-методичний посібник «Створення та впровадження авторського електронного освітнього ресурсу як інструменту здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання».

Шляхи популяризації досвіду.

Концептуальні положення досвіду роботи оприлюднено:

  • на засіданнях ВЦМК «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (доповіді, презентація досвіду роботи, ознайомлення з авторськими навчально-методичними посібниками);
  • на засіданні школи передового педагогічного досвіду «Мультимедійний простір» (обмін досвідом – презентація мультимедійного посібника «Інфознайка»);
  • на засіданні слухачів курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. Випускні роботи («Система контролю за якістю знань, умінь і навичок учнів», «Логічний аналіз поняття «педагогічна майстерність», «Використання інформаційних технологій у процесі навчання робітничим професіям (інформаційно-методичний посібник із досвіду роботи)», «Нові інформаційні технології і філософія освіти», «Використання online технологій на уроках інформатики») та атестаційні роботи («Використання технологій web-2.0 у педагогічній практиці», електронний навчально-методичний посібник «Охорона праці. Зварювальне виробництво») визнано кращими і розповсюджено ПОІППО як зразок для слухачів курсів підвищення кваліфікації;
  • на обласному семінарі – практикумі заступників директора з виховної роботи (популяризація досвіду роботи «Організація позаурочної роботи з учнями на позаучилищному просторі»);
  • на урочистій церемонії нагородження переможців Всеукраїнської акції «Моральний вчинок» (м. Київ);
  • у всеукраїнському журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» (друковані роботи: «Учнівські презентації як метод випереджувального навчання», №7-8, 2011; «Портфоліо як демонстрація власної діяльності» (методичні рекомендації для педпрацівників у формі портфоліо, як засобу представлення власної педагогічної діяльності при атестації) №9, 2011; «Запитання – вибір напрямку до відповіді», №11, 2012», також ці та інші роботи розміщено на сайті «Форум педагогічних ідей» http://osvita.ua/publishing/urok);
  • на заняттях школи ППД «Становлення методичної компетентності засобами ІКТ» (керівництво школою);
  • у НМЦ ПТО у Полтавській області (електронний методичний посібник «Методичній роботі – системний характер», опис досвіду роботи «Організація позаурочної роботи на поза училищному просторі», методична розробка позаурочного заходу (з використанням мультимедійного проекту) «Поле Брані»);
  • у методичному кабінеті ВПУ-7 (навчально-видавнича діяльність, описи досвіду роботи «Учнівські презентації як метод випереджувального навчання», «Організація позаурочної роботи на поза-училищному просторі», «Використання інформаційних технологій у процесі навчання робітничим професіям»);
  • в Інтернет - каталогах (Закарпатська обласна Універсальна Наукова бібліотека ім.Ф.Потушняка. Вибираємо уроки за жанром. Шифр видання: 467480. http://catalog.biblioteka.uz.ua; Миколаївська обласна бібліотечна асоціація Фонд Науково-педагогічної бібліотеки. Портфоліо як демонстрація власної діяльності. Шифр видання: В1/2011/7/8. http://e-catalog.mk.ua; Наукова бібліотека Луганського національного університету ім.Т.Шевченка. Портфоліо як демонстрація власної діяльності. Моніторинг освіти. http://lib.lnpu.edu.ua; Учительський журнал. Серія мультимедійних уроків з інформатики. http://teacherjournal.com.ua; Методичний навігатор. З'єднання резисторів. Збиральник освітніх публікацій. http://metodportal.info);
  • при участі у всеукраїнських конкурсах (IV Всекраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе», VIII та ХІ Всеукраїнський конкурс «Вчитель – новатор»);
  • при виголошенні доповіді на педагогічних читаннях «Методичній роботі – системний характер»;
  • при керівництві консультативним пунктом «Видавнича діяльність»;
  • при систематичному проведенні методичних заходів для педагогічних працівників ВПУ-7;
  • на сайті викладача «Охорона праці» http://haychina.ucoz.ua;
  • на методичному веб-кабінеті на сайті ВПУ-7 http://www.model.poltava.ua.

Висновок.

Як підтверджує практичний досвід, впровадження авторського електронного ресурсу в навчально-виховний процес активізує діяльність учнів на уроці, спонукає до творчої праці, сприяє самостійності учнів у виборі власного варіанту організації самоосвітньої діяльності.

Залучення педагогічних працівників до роботи щодо створення авторського електронного ресурсу сприяє вирішенню проблеми забезпечення учнів підручниками, дозволяє реалізувати творчий потенціал особистості та сприяє фаховому та методичному росту.

Провідна педагогічна ідея.

Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх відгукується на зміни, що відбуваються.

Чарльз Дарвін

Останнє оновлення на Неділя, 19 квітня 2015, 15:28
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.